Dokumenti

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

UGOVOR O POSREDOVANJU SA KUPCEM KAO NALOGODAVCEM

UGOVOR O POSREDOVANJU

CENOVNIK USLUGA

Kodeks poslovne etike posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti